Katalog Online Książnicy Podlaskiej

Zapraszamy do korzystania z Katalogu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w systemie PATRON.

Elektroniczny KATALOG Książnicy Podlaskiej PATRON:

  • obejmuje zbiory wszystkich agend biblioteki (Czytelni Ogólnej, Informatorium, Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej, Działu Zbiorów Specjalnych oraz Filii bibliotecznych, działających na terenie miasta);
  • prowadzony jest począwszy od 1990 r. i zawiera od tego roku wszystkie opisy nowych nabytków wydawnictw zwartych oraz całość księgozbioru regionalnego, starych druków, kolekcje (Biblioteka Elizy Orzeszkowej, Biblioteka Wagów, Biblioteka Śliwowskich);
  • uwzględnia wszystkie typy dokumentów: książki, czasopisma, normy, nuty, dokumenty kartograficzne (mapy i atlasy), dokumenty dźwiękowe, filmy, dokumenty elektroniczne oraz stare druki;
  • od 2011 r. rejestruje bieżące wpływy czasopism.

Więcej...

UWAGA! Jeśli w katalogu elektronicznym nie możesz znaleźć poszukiwanej pozycji, sięgnij do tradycyjnych katalogów kartkowych dostępnych w Informatorium :

  • Katalog Książek (zbiory do 1990 roku, nieaktualizowany),
  • Katalog Czasopism (informacje o wszystkich tytułach oraz zasobie czasopism gromadzonych w Książnicy Podlaskiej do roku 2014)

Wyszukane w katalogach pozycje można zamówić online

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do dyżurnych pracowników Informatorium lub przesyłać e-mailem na adres Informatorium

Katalogi online
Bibliografia regionalna
Zapytaj bibliotekarza
Zobacz w innych katalogach
Podlaska Biblioteka Cyfrowa